Til VidenZonen

VidenZonen er skolens intranet til elever og medarbejdere - derfor er det opdelt i StudieZonen og MedarbejderZonen.

Som elev har du adgang til StudieZonen, og her finder du al relevant information, mens du er på uddannelsen. 

Log på VidenZonen