Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver (DPO)

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Randers Social- og Sundhedsskole er Charlotte Grace Overgaard som kan kontaktes på følgende måder:

VIA University College

Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard

Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk