Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Voldsepisoder, konflikter og magtanvendelse er ofte en del af hverdagen for omsorgs- og pædagogiske medarbejdere i psykiatrien.

Viden om lavaffektiver metoder vil give dig indsigt i, hvordan du kan tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. På kurset vil vi blandt andet arbejde
med konkrete værktøjer til at skabe stressreducerende og konfliktminimerende miljøer.

Målgruppe

Social- og sundhedsmedarbejdere samt pædagogiske medarbejdere

Indhold

  • Vi vil arbejde med at forstå hvad Low Arousal betyder og hvordan det kan være medvirkende til at forstå den andens adfærd.
  • Vi skal tale om konfliktminimering og arbejde med at forstå at tilpasse den pædagogiske tilgang – altså vores egen adfærd og forventninger til hvilke krav vi faktisk har stillet til borgeren.
  • Vi vil arbejde med at forstå hvad der kan ligge bag den problemskabende adfærd.

Datoer

Antal dage: 2

22.10.2018 - 23.10.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (2 dage)

Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde. Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil. Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund. Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1810221r 22-10-2018 23-10-2018 Ingen 08:00-15:24 20 11-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.