Arbejdet som dagplejer

Det er et ansvarsfuldt og forpligtende job at være dagplejer. Derfor skal du inden for det første år gennemføre en grunduddannelse.

På grunduddannelsen udvikler du en praksisnær viden om leg, forældresamarbejde, personalesamarbejde, omsorgsarbejde, anerkende pædagogik og meget mere.

Målgruppe

Nuværende og kommende dagplejer

Indhold

Dagplejens rammer - lovgivning, betingelser og regler

  • Dagplejeren som professionelomsorgsgiver
  • Dagplejepædagogik – leg, læring og kompetenceudvikling
  • Pædagogiske læreplaner
  • Anerkendende kommunikation/anerkendende pædagogik
  • Forældresamarbejde
  • Samarbejde med kolleger, dag­plejepædagog og andre eksterne samarbejdspartnere
  • Refleksion over egen pædagogiskpraksis
  • Dokumentation og evaluering af pædagogisk praksis
  • Transfer til egen praksis

Uddannelsen er praksisnær. Det vil sige vi tager udgangspunkt i t dagplejerens praksis, og kobler den på teori. Oplæg, grupparbejde og praktiske øvelser

Datoer

Antal dage: 15

24.09.18 -12.10.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42918

Arbejdet som dagplejer (15 dage)

Deltageren kan med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling. Som en del af det arbejde kan deltageren skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred. Deltageren kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan deltageren selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over sin egen pædagogiske praksis. Desuden kan deltageren indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling. Som afsæt for arbejdet har deltageren kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde sig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem. Deltageren kan samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan deltageren indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1809241r 24-09-2018 12-10-2018 Ingen 08:00-15:24 20 18-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.