Børns motorik, sansning og bevægelse

Børns udvikling styrkes gennem bevægelse, motorik og sansning og har en ofte en sammenhæng med børns parathed til læring. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale kender til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder.

Målgruppe

Dagplejere og medarbejdere i daginstitutioner

Indhold

  • Sammenhæng mellem krop og læring
  • Børns sansemotoriske udvikling
  • sammenhængen mellem børns opvækstbetingelser og motoriske kompetencer
  • Betydningen af det pædagogiske miljø og de fysiske rammer og indretning
  • At iværksætte motoriske aktiviteter

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 23.04.2018 - 25.04.2018

Modul 2: 17.05.2018 - 18.05.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44262

Børns motorik, sansning og bevægelse (5 dage)

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejdeud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene overfor. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180423r 23-04-2018 18-05-2018 Ingen 08:00-15:24 20 16-04-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.