Borgere med misbrugsproblemer

Med en større viden på området bliver det lettere at forstå, etablere et samarbejde og dermed at møde borgeren med respekt. På kurset får du kendskab til teorier om årsager til og konsekvenser af misbrug. Du kan også blive klogere på de fysiske, psykiske og sociale problematikker borgeren med misbrug har. Træk på dine egne erfaringer, og få mere at vide om de samarbejdspartnere, der er inden for behandlingsområdet.

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale i kommunerne

Indhold

Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra praksis vil vi arbejde med:

  • Tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer
  • Fysisk, psykiske og sociale følger af misbrug
  • At forebygge problemer i samarbejdet med den misbrugende – bl.a. gennem bevidst kommunikation
  • Hvordan påvirker misbrug den enkeltes adfærd
  • Misbrugets betydning for relationer og netværk
  • Myter, fordomme og egne holdninger til misbrug
  • Gældende lovgivning inden for området
  • Kendskab til relevante samarbejdspartnere inden for området.

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 07. maj 2018 – 09. maj 2018

Modul 2: 06. juni 2018 – 07. juni 2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47259

Borgere med misbrugsproblemer (5 dage)

Deltageren kan på baggrund af et vist problemkendskab og/eller erfaringer identificere tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Deltageren kender de fysiske, psykiske og sociale problematikker i forhold til misbrug og kan i det daglige pleje- og omsorgsarbejde samarbejde med borgeren med respekt for borgerens livssituation. Deltageren kan forebygge problemer i samarbejdet på baggrund af viden om, hvordan misbrug kan påvirke adfærden, og har desuden forståelse for misbrugets konsekvenser for borgerens relationer og netværk. Deltageren kan på baggrund af kendskab til teorier om årsager til misbrug reflektere over egen praksis, herunder betydningen af myter, fordomme og egne holdninger til misbrug. Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. På baggrund af forståelse for sin egen rolle kan deltageren vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1805071r 07-05-2018 07-06-2018 Ingen 08:00 15:24 20 26-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.