Faglig styring og dokumentation i FS III

Få mere viden om den faglige tilgang, klassifikationer og metoder i FSII, Fællessprog III er et nyt dokumentationssystem, som netop nu indføres i hele landet. FSIII anvendes af alle faggrupper i ældreplejen.

Målgruppe

Social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter.

Indhold

  • Opbygning af FSIII
  • Overblik på borgerens aktuelle tilstand.
  • Helbreds-og funktionsevnetilstande
  • Dokumentation i samarbejde med borgeren
  • Ændringer i hverdagsobservationer
  • Opfølgning på borgerforløb

Datoer

Antal dage: 3

06.03.2018 – 08.03.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48570

Faglig styring og dokumentation i FS III (3 dage)

- Deltageren kan forstå og anvende Fælles Sprog III`s tilgange og metoder til faglig styring og dokumentation inden for eget fag og funktionsområde i overensstemmelse med lovgivning og lokale kompetenceprofiler.- Deltageren kan bidrage relevant til ajourføring af dokumentationen i Fælles Sprog III med henblik på at sikre aktuel information om borgerens situation på tværs af faggrupper og sektorer.- Deltageren forstår at Fælles Sprog III´s faglige tilgang hviler på et helhedssyn, borgerens selvbestemmelse og aktive deltagelse. - Deltageren kan vurdere borgerens helbredstilstande og funktionsevne tilstande samt dokumentere med afsæt i Fælles Sprog III´s tilstandspræcisering og forventet tilstand.- Deltageren kan dokumentere udførelse af indsats og opfølgning af borgerens helbredstilstand og funktionsevne tilstand.- Deltageren kan systematisk dokumentere ændringer i hverdagsobservationer hos borgeren med henblik på tidlig tværfaglig indsats.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180306r 06-03-2018 08-03-2018 Ingen 08:00-15:24 20 23-01-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.