Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

En væsentlig del af det pædagogiske arbejde i et dagtilbud handler om inddragelsen af, samt mødet og samarbejdet med forældrene. Forældrenes holdninger, kulturer og værdier er forskellige, derfor er det vigtigt, at du har en professionel tilgang til alle forældre.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl

Indhold

  • De lovmæssige krav til forældresamarbejdet
  • Forældresamarbejdets betydning for børnenes tryghed
  • Forældrenes værdier, holdninger og etnicitet
  • Hvordan kan du have en professionel tilgang til alle forældre
  • Samarbejde og inddragelse. Ligheder og forskelle
  • Hvad er en dialog? Og hvordan gennemføre du en dialogbaseret forældresamtale
  • Samarbejds- og kommunikationsøvelser.
  • Hvad skal der til, for at sikre at en forældresamtale lykkes?

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1 14.05.2018 – 16.05.2018

Modul 2 28-05-2018 – 29.05.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44296

Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud (5 dage)

Deltagerne kan sammen med det øvrige personale deltage i forskellige former for forældresamarbejde ud fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og formidle konkrete hændelser og historier fra barnets hverdag samt tage del i planlagte forældresamtaler. De kan reflektere over egne normer og holdninger og tage højde for disses indflydelse på forældresamarbejdet.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180514r 14-05-2018 29-05-2018 Ingen 08:00-15:24 20 03-04-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.