Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1903253r 25-03-2019 29-03-2019 Ingen 08:00-15:24 18 11-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.