Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

KURSET GENNEMFØRES SOM ÅBENT VÆRKSTED

Konflikter er uundgåelige, når mennesker indgår i samarbejdsrelationer. Hvordan lærer du at håndtere konflikter i det pædagogiske arbejde med forskellige målgrupper? Hvordan kan man forstå konflikt som en mangfoldighed af muligheder for udvikling?

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Indhold

  • Forebyggelse og håndtering af konflikter
  • Udvikling af børns evner til at håndtere konflikter
  • Forskellige konfliktformer og årsager til konflikter
  • Konflikter blandt børn og konflikter mellem børn og voksne
  • Samarbejdsproblemer i personalegruppen
  • Konflikter i forældresamarbejdet
  • Konfliktløsningsmodeller

Datoer

Modul 1: 23.10.2017 – 25.10.2017
Modul 2: 16.11.2017 – 17.11.2017

Hvad er åbent værksted?

Formålet med åbent værksted er, at vi vil kunne gennemføre et kursus med få tilmeldte. Kurset  gennemføres, hvis der er 5 tilmeldte.

Undervisningen er tilrettelagt som et værkstedsforløb, hvor flere kurser afholdes samtidig. Indholdet vil være det samme, som ved anden form for tilrettelæggelse Og der vil altid være en underviser til stede, som du har tæt kontakt med under hele kurset. På kurset får du adgang til selvinstruerende materiale på et websted, dvs. faglige tekster, powerpoint-oplæg, opgaver, film, øvelser, test osv. IT er derfor central i undervisningen, men der vil også
være gruppearbejde og praktiske øvelser.

Åbent værksted giver gode muligheder for, at du arbejder med afsæt i dine egne forudsætninger 

OBS! Du skal have grundlæggende IT-kompetencer for at deltage i et åbent værksted kursus.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1710233r 23-10-2017 17-11-2017 Ingen 08:00-15:24 10 06-10-2017
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.