Medvirken til pleje af borger med KOL, kurset afholdes som Åbent

KURSET GENNEMFØRES SOM ÅBENT VÆRKSTED

Borgere med KOL blive hyppigt indlagt på hospitalet .

På dette kursus vil du få viden om og redskaber til, hvordan du kan medvirke til at borgeren bliver bedre til mestre et hverdagsliv med KOL – og reducerer antallet af indlæggelser.

Målgruppe

Social og sundhedshjælpere. Social og sundhedsassistenter.

Indhold

  • Viden om KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
  • Observationer i hverdagen
  • plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team
  • Samarbejde og vejledning af borgeren med henblik på at forebygge forværring og indlæggelse.
  • Rehabiliteringsindsatsen
  • Betydningen af egen kommunikation.
  • Dokumentation af dine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Datoer

Antal dage: 5 dage (opdelt i 2 moduler)

Modul 1: 23.10.2017 – 25.10.2017

Modul 2: 16.11.2017 – 17.11.2017

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40121

Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage)

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation. Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1710232r 23-10-2017 17-11-2017 Ingen 08:00-15:24 10 06-10-2017
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.