Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Stærke dagtilbud - ny pædagogisk lærelpan

Nu er det tid at starte arbejdet op med introduktion og implementering af de nye læreplanstemaer i ”En styrket pædagogisk læreplan”

På dette kursus opnår du en grundlæggende viden om og konkret inspiration til at arbejde med de nye læreplanstemaer.

Der vil være særligt fokus på de nye temaer: leg, science, æstetik og digitale medier.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Indhold

 • Præsentation af de nye læreplanstemaer:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse. 

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

 • Inspiration til at arbejde med læreplanstemaerne i praksis
 • Præsentation af tankerne bag de nye læreplaner:

"De nye Læreplanstemaers indhold er sat i relation til det pædagogiske grundlag og de elementer, der ligger heri, herunder:  Børnesyn, Dannelse, Børnefællesskaber, Leg, Læring og læringsmiljøer og relevante elementer ift. børn i udsatte positioner, forældresamarbejde og sammenhæng til skolen"

 • Til hvert læreplanstema er der knyttet ”Punkter om det gode læringsmiljø ”
 • Hvordan arbejders i praksis med læringsmiljøer i forhold til:
  • Det pædagogiske personale
  • Den fysiske indretning
  • Ledelse
  • Børnefællesskabet.
 • Dokumentation og evaluering.

Datoer

Antal dage: 3

November - endelige datoer følger snarest!

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 43691

Pædagogiske læreplaner i dagtilbud (2 dage)

Deltagerne er bekendt med og forstår hensigten med bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner og har overblik over, hvad en pædagogisk læreplan skal indeholde. De har med udgangspunkt i en forståelse af kompetencebegrebet og børns læring redskaber til at formulere læringsmål og beskrivelser af, hvordan disse kan omsættes til konkret pædagogisk praksis, der leder frem mod indløsning af målene. De har desuden indblik i kravene til dokumentation og evaluering samt kendskab til basale principper for tilrettelæggelse af evalueringer og anvendelse af dokumentation til udvikling af en pædagogisk praksis, der understøtter børns kompetenceudvikling.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181115r 15-11-2018 16-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 04-10-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.