Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for  social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.  

Målgruppe

Praktikvejledere der har en ældre praktikvejleder-uddannelse, og som har brug for et ’brush up’ omkring nye forhold i uddannelserne.

Indhold

 • De nye uddannelsesordninger
  EUX/talent
  Skoleperiodens temaer og fagopbygning
  Kompetencemål/ praktikmål
 • Politikker og retningslinjer
  Kvalitetsstandarder
  Kerneopgave
  Velfærdsydelser
 • Praktikvejlederrollen
  Tilrettelæggelse af praktikvejledning
  Transfer
  Facilitering af læring
  Feedback
 • Praksis som læringsrum

Datoer

Antal dage: 3

26.-28. februar 2018

Dagligt kl. 8.00-15.24

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring (3 dage)

Deltageren kan tilrettelægge praktikvejledning med afsæt i ajourført viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent Deltageren kan omsætte praktikmålene i forhold til organisationens kerneopgave med henblik på udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetenceDeltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læringDeltageren kan anvende praksis som læringsrum og på baggrund heraf udvælge fokus for elevens læring

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Ebeltoft
Egedalsvej 5
8400 Ebeltoft
731409amu1802261r 26-02-2018 28-02-2018 Ingen 08:00 - 15:24 20 12-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.