Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever Basis

Vejlederrollen kræver både interesse, engagement og særlige kompetencer, som skal sættes i spil i forhold til det faglige arbejde.

Denne uddannelse giver dig de grundlæggende forudsætninger for god vejledning.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter

 

Vi anbefaler, at du har medvirket i vejledning og uddannelse af elever.

Indhold

Praktikvejlederuddannelsen er inddelt i temaer:

Fokus på uddannelsen

Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og elevens uddannelsesplan

Erhvervskompetencer og personlige kompetencer

Hvorfor taler man om kompetencer i stedet for kvalifikationer? Sektorforståelse

 

Vejledning ud fra elevens forudsætninger

Elevens udvikling, udviklingspotentialer og uddannelsesplan

Betydning af alder, køn og kulturel baggrund

Feed up, feedback og feed forward

 

Vejledning og læreprocesser

Læring og voksnes læreprocesser

Den didaktiske relations cirkel

Vejledningssamtalen og vejledning i praksis

Refleksion - kundskab i handling

 

Evaluering og elevens selvrefleksion

Taksonomier

Hvad skal eleven evalueres i forhold til?

Magt i evalueringssituationer

Redskaber der støtter refleksion/selvrefleksion

 

Læringsmiljø og vejlederroller

Relationen mellem elev og vejleder

Vejledernes ansvar/ kompetence i forhold til eleven/ læringsmiljø

Betydning af arbejdspladsen læringsmiljø for elevens læring

 

Der vil være teoretiske oplæg og forskellige øvelser. I små grupper øves der ud fra autentiske vejledningssituationer og gruppen giver dig feedback og feed forward på egen udvikling som vejleder.  

Du skal sætte dig mål for din egen læring/udvikling.

Datoer

Antal dage: 11 dage

Modul 1: 08.10.2018 -10.10.2018

Fjernundervisning: 09.11.2018 kl. 8.00 – 11.24

Modul 2: 19.11.2018 - 21.11.2018

Fjernundervisning: 26.11.2018 kl. 8.00 – 11.24

Modul3: 03.12.2018 – 06.12.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (11 dage)

1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og praktik2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations¿ og sektorkendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave3. Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres praksis5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet11. Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181008r 08-10-2018 06-12-2018 Ingen 08:00-15:24 20 21-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.