Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

Kommunerne arbejder målrettet på at kvalificere og professionalisere praktikvejledningen. Derfor dette overbygningskursus. Så har du basisuddannelsen som praktikvejleder, og tænker, at det vil være godt med yderligere fordybelse og mere analytisk arbejde med emnerne, så er dette kursus noget for dig.

Målgruppe

Praktikvejledere, der har gennemført 'Praktikvejleder basis' (11 dage) eller tilsvarende uddannelse

Indhold

Den overordnede uddannelsestænkning

 • Udvikling at erhvervsfaglig kompetence
 • Transformativ læring
 • Deltagerens transfer

System og sektorforståelse

 • Praktikmålenes bidrag til arbejdet med kerneopgaven.
 • Velfærdsydelse og velfærdsopgave - sammenhæng med kerneopgaven.
 • Sektorforståelse og sammenhæng med praktikmål

Innovation i forhold til praktikvejledning

Konflikter i praktikvejledning: Den svære samtale, helhedsvurdering og samarbejdsvanskeligheder

 • Konflikters udvikling
 • Konflikters dimensioner.
 • Kommunikation ifm. konflikter
 • Konflikttyper

Kollegial supervision

Udvikling af egen vejlederpraksis

 • Beskrive, analysere og vurdere egen vejlederpraksis
 • Videndeling

Didaktik og læring

 • Facilitering af læring

Systematisk planlægning og evaluering af vejledning

Datoer

Antal dage: 12 (heraf én fjernundervisningsdag)

Modul 1 14.05.2018 – 16.05.2018

Modul 2 24.05.2018 (fjernundervisning)

Modul 3 29.05.2018 -31.05.2018

Modul 4 11.06.2018 – 15.06.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning (12 dage)

Deltageren kan, gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de erhvervsfaglige kompetencer Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at understøtte elevens opnåelse af praktikmål Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksisDeltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, forebygge og håndtere konflikter i praktikvejledningDeltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af praktikvejlederpraksisDeltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af denneDeltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers individuelle læringsbehov Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1805141r 14-05-2018 15-06-2018 Ingen 08:00-15:24 20 03-04-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.