samarb m. pårør

Samarbejdet med de pårørende, som er betydningsfulde for borgeren, kan være altafgørende for borgerens hverdagsliv. Du har ansvaret for, at din egen del af samarbejdet foregår på en professionel måde.

Målgruppe

Medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Indhold

  • De psykologiske udfordringer som den pårørende står i
  • Hvordan er livssituationen, og hvordan påvirker det den pårørendes adfærd?
  • Dit ansvar i forhold til samarbejdet med den pårørende
  • Forventningsafstemning som forudsætning for et konstruktivt samarbejde, til glæde for både borgeren, den pårørende og personalet

Datoer

Antal dage: 3

20. februar 2018 - 22. februar 20018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45602

Samarbejde med pårørende (3 dage)

Deltageren kan etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren inden for rammerne af lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker. På baggrund af viden om borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker, kan deltageren aktivt udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger, herunder formidle relevante informationer samt vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.Deltageren kender egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet og kan anvende relevante metoder, der understøtter den professionelle relation. Endvidere kan deltageren forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet med pårørende.Deltagerne kan i dette arbejde handle ud fra etiske og juridiske aspekter, herunder f.eks. tavshedspligt og borgerens selvbestemmelsesret.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180220r 20-02-2018 22-02-2018 Ingen 08:00 - 15:24 20 09-01-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.