Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område, kurset afholdes som åbent værksted.

Mennesker kan blive påvirket af sorg eller krise ved eks. alvorlig, livstruende sygdom, ved tab af førlighed og ved dødsfald i netværket. Som fagperson har du en professionel rolle i mødet med den sorg eller kriseramte borger.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og andre med tilsvarende funktioner

Indhold

Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer arbejder vi med:

  • Sorg og kriseforståelse
  • Skelne mellem sorg, krise og depression
  • Sorgens trin - de fire opgaver
  • To-spors-modellen
  • Støttesamtale med voksne i sorg/krise
  • Kommunikation med sorg- og kriseramte – med øvelser
  • Fagpersonens betydning i mødet med den sorg- eller kriseramte
  • Rørt, ramt og rystet som fagperson
  • Offentlige og private tilbud

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 09.04.2018 – 11.04.2018

Modul 2: 24.04.2018 – 25.04.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område (5 dage)

Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud. Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1804091r 09-04-2018 25-04-2018 Ingen 08:00-15:24 5 05-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.