Teater og drama i pædagogisk arbejde

Kom og vær med til en aktiv uge med dramaøvelser og produktion af forskellige teaterformer, som kan anvendes i legestuen, i dit dagplejehjem og i daginstitutionen. Når børn involveres i teater og drama udvikles
deres sociale dannelse. De lærer at vente på deres tur, de øver sig i at turde stå frem og at udtrykke sig med krop og sprog.

Målgruppe

Medarbejdere i dagpleje og daginstitutioner

Indhold

Med afsæt i forskellige aldersgrupper arbejder vi med
- Dramalege (ex. Teatersport, Hatteteater)
- Teater og rollespil
- Inspiration til teaterstykker
- Improvisation
- Teater & rekvisitter
- Effekter og musik
- Dukketeater
- Fremstilling af forskellige dukketyper og figurer

Datoer

Modul 1: 20.11.2017 – 22.11.2017
Modul 2: 04.12.2017 – 05.12.2017

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde (5 dage)

Deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen. Deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter. Deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu171120r 20-11-2017 05-12-2017 Ingen 08:00-15:24 20 09-10-2017
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.