Vejledning i forflytning

Er du eller skal du have funktionen som forflytningsvejleder?

Forflytningsvejledere har en central rolle i ældreplejen, og på handicapområdet.
En forflytningsvejleder ved nemlig, hvordan borgerne bliver aktiv i forflytningen og kender teknikker, der reducerer risikoen for belastningslidelser hos hjælperen.
En forflytningsvejledere deler ud af sin viden og er i stand til at vejlede kolleger.

Kurset er tilrettelagt med baggrund i Per Halvor Lundes tilgang.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som er forflytningsvejledere eller ønsker at blive det.

Indhold

  • Forflytning i hverdagen
  • Det naturlige bevægemønster
  • Arbejdsmiljø og forflytningskulturen på arbejdspladsen
  • Hjælpemidler
  • Vejlederrollen
  • Videndeling
  • Læreprocesser og pædagogik
  • Informationssøgning

Kurset er en kombination af teori og praktiske øvelser. Vi arbejder også med egne forflytninger og egne vejledninger af kolleger gennem små filmoptagelser.

Datoer

Antal dage: 6 (opdelt i 2 moduler)

Modul 1: 02.10.2017 –  04.10.2017

Modul 2: 25.10.2017 - 27.10.2017

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40935

Vejledning i forflytning (6 dage)

Deltageren kan vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan deltageren på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. Deltageren kan målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan således inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader. Deltageren kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har deltageren forståelse for sin egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.Deltageren kan i det tværfaglige samarbejde medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan deltageren etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu171002r 02-10-2017 27-10-2017 Ingen 08:00-15:24 20 22-09-2017
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.