Værd at vide

Pædagogik

Undervisningen på efteruddannelse sker med fokus på:

 • Læring frem for undervisning
 • Arbejde med læringsmål
 • Feed-back
 • Praksisnære læringssituationer
 • Deltagernes egen-aktivitet og produktion af viden
 • Relationen mellem deltager og underviser og deltagerne i mellem

Desuden er vi meget optagede af at støtte det transferarbejde, som venter kursisterne, når de er tilbage på arbejdspladsen. En væsentlig forudsætning er et tæt samarbejde mellem skole og praksis.

Til at understøtte transfer har vi erfaring med forskellige metoder:

 • De små skridts vej
 • SMTTE
 • Læringsportfolio
 • Ram*plet
 • Netværk
   

Afklaring af dine kompetencer

En individuel kompetencevurdering (IKV) kan give dig papir på de færdigheder, du har fået gennem arbejde, fritidsaktiviteter og livet som sådan. En IKV kan være en god idé, hvis du skal planlægge efteruddannelse, overvejer nyt job, nyt jobområde eller ny funktion, eller hvis du f.eks. overvejer at uddanne dig inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Det er gratis at få lavet en IKV, hvis du har en kort uddannelse, en erhvervsuddannelse eller ikke har en uddannelse.

Individuel kompetencevurdering er en god idé, hvis:

 • Du skal planlægge din efteruddannelse – evt. sammen med din leder
 • Du tænker på nyt job - måske inden for et nyt område eller ny funktion
 • Du overvejer uddannelse inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område

 

Vil du have vurderet dine kompentencer?

Kontakt vores kursussekretær, hvis du gerne vil have vurderet dine kompetencer. Du skal fortælle, hvilket område, du ønsker uddannelse inden for, eller hvilke arbejdsopgaver, du gerne vil varetage.

Herefter får du et tidspunkt for selve kompetencevurderingen. Vurderingen sker gennem samtale suppleret med skriftlig, mundtlig eller praktisk opgave, hvor du får mulighed for at vise det, du kan.

Du skal medbringe dokumentation for tidligere uddannelser, kurser, ansættelser og lignende.

Efter kompetencevurderingen kan du få bevis i form af et uddannelses- eller kompetencebevis.

Kvalitet

Vi lægger stor vægt på høj faglig og pædagogisk kvalitet i vores udbud af kurser og efteruddannelse og ikke mindst i undervisningen. Vores retningslinjer for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring inddrager Undervisningsministeriets ”Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU”.

Alle AMU-uddannelser evalueres af alle kursister og et udvalg af virksomheder gennem det landsdækkende og obligatoriske evalueringssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne, VisKvalitet.dk. 

På andre uddannelser har skolen udviklet en forenklet digital evaluering, som vi bruger på korte kurser og temadage tilrettelagt uden for AMU-systemet

Offentliggørelsen af evalueringerne er underlagt nogle få regler. Disse regler skal beskytte anonymiteten og forhindre, at evalueringerne ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger. Det betyder, at spørgeskemaerne skal besvares af minimum 35 deltagere eller 5 virksomheder, før de offentliggøres.

 

Udbudspolitik

Her kan du læse vores udbudspolitik for 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudpolitikken er godkendt af bestyrelsen og har været til høring LUU.

Vi er er fra den 1. januar 2010 godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) i hele Region Midtjylland:

 • Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne (2222)
 • Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629)

 

AMU Kort fortalt

AMU eller arbejdsmarkedsuddannelser er korte, praksisnære kurser udviklet til virksomheder og medarbejderes behov for kompetenceudvikling. Arbejdsmarkedsuddannelser giver en offentlig anerkendt, landsdækkende kompetence.

Læs mere om AMU her

Har du spørgsmål?