Åbent værksted

Når du ser mærket åbent værksted ved et kursus, betyder det, at undervisningen er tilrettelagt som et værkstedsforløb, hvor flere kurser afholdes samtidig. Indholdet vil være det samme, som ved anden form for tilrettelæggelse, og der vil altid være en underviser til stede, som du har tæt kontakt med under hele kurset.

På kurset får du adgang til selvinstruerende materiale på et websted, dvs. faglige tekster, powerpoint-oplæg, opgaver, film, øvelser, test osv. IT er derfor central i undervisningen, men der vil også være gruppearbejde og praktiske øvelser.

Formålet med åbent værksted er, at vi vil kunne gennemføre et kursus med få tilmeldte. Kurset gennemføres, hvis der er 5 tilmeldte. Åbent værksted giver gode muligheder for, at du arbejder med afsæt i dine egne forudsætninger.

OBS! Du skal have grundlæggende IT-kompetencer for at deltage i et åbent værksted kursus.

 

Følgende kurser gennemføres som åbent værksted:

 

Det pædagogiske område:

- Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

- Sorg og krise i omsorgs- og pædagogisk arbejde

 

Social- og sundhedsområdet:

- Sorg og krise i omsorgs- og pædagogisk arbejde

- Hospicemetoder i praksis/palliation i praksis

- Medvirken til pleje af borgere med KOL