Praktiske oplysninger

AMU-målgruppen

Du tilhører AMU-målgruppen, hvis du er ikke har en uddannelse eller har en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kursussekretæren.

Deltagerbetaling

De fleste kurser er gratis for AMU-målgruppen. Hvis der er deltagerbetaling, er det oplyst på de enkelte kurser.

Vi kan ved særlige former for tilrettelæggelse opkræve en tillægspris på deltagerbetalingen. Eksempler på tillægspriser er undervisning uden for normal åbningstid og uden for skolens adresser.

Individuel komptencevurdering

Med en individuel kompetencevurdering (IKV) kan du få afklaret dine faktiske komptetencer inden for et aktuelt område. IKV'en er en AMU-uddannelse, som har en varighed på en halv til fem dage.

Deltagerantal

Med mindre andet er anført, gennemfører vi kurser med minimum 18 tilmeldte deltagere.

Til- og framelding

Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk. For at tilmelde digitalt skal man have en virksomheds-digital signatur og have ret til at administrere AMU-uddannelser. Du kan undersøge, hvem der har adgang til at lave digitale tilmeldinger på din arbejdsplads.

Tilmelding sker ved at indtaste kursets titel eller kursusnummer i søgefeltet og udfylde de påkrævede felter. Tilmeldingen registreres i portalen www.efteruddannelse.dk, og skolen kan derfor straks se din tilmelding.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, er det ikke muligt at tilmelde sig digitalt, men du er velkommen til at forhøre dig om ledige pladser og blive tilmeldt hos kursussekretæren.

Hvis du er ledig, skal du aftale din deltagelse med din sagsbehandler og herefter henvende dig til kursussekretæren.

Framelding
Hvis du framelder dig kurset, senere end 1 uge før kurset starter, opkræver skolen en afgift på 1.500/2.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis du erstattes af en anden person, bortfalder afgiften. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til framelding skriftligt til kursussekretæren.

Uddannelsesbeviser

Vi kan udstede et uddannelsesbevis til dig, hvis du har opnået kursets mål. Den uddannelsesansvarlige underviser vurderer, om du kan få et uddannelsesbevis. 

Udeblivelse

Hvis du udebliver fra kurset, opkræves en afgift på 2.500/3.500 kr, afhængigt af kursets længde. Hvis dit fravær skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal din arbejdsplads ikke betale afgift. Din leder skal melde årsagen til udeblivelse skriftligt til kursussekretæren. 

VEU-godtgørelse

Hvis du tilhører AMU-målgruppen, kan der søges VEU-godtgørelse, som er godtgørelse for løntab til beskæftigede. Godtgørelsen kompenserer for de timer, du skulle have været på arbejde. VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen, som er 836 kr. pr. dag, hvis du er fuldtidsforsikret. Godtgørelsen udbetales til arbejdsgiveren, hvis du får løn under AMU-uddannelsen.

Din arbejdsplads skal søge VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk.

Venteliste

Hvis en AMU-uddannelse ikke oprettes på grund af for få tilmeldte, vil du komme på venteliste. Hvis du har et særligt ønske, som ikke udbydes aktuelt, kan du også komme på en venteliste. Vi kontakter dig, når kurset udbydes.

Ventelisten er fælles for alle social- og sundhedsskoler i Region Midt. Derfor vil du også kunne opleve at blive kontaktet af en af de andre skoler, hvis de har ledige pladser.

Vurdering af dansk- og regnefærdigheder

For at give dig det bedste udbytte af dit kursus hos os, tilbyder vi en gratis test og en individuel vejledning i, hvordan du kan forbedre dine færdigheder. Testen foregår, imens du er på skolen, og vil kunne understøtte din faglige opkvalificering. 

Har du spørgsmål?