Vil du være med til at sætte retning for uddannelse og efteruddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere – og har du lyst til at arbejde i en organisation, som er optaget at være i bevægelse og udvikling?

Søg stillingerne her

 

Vi søger lige nu 3 nye chefer til Randers Social – og Sundhedsskole

Vil du være med til at løfte en spændende og vedkommende ledelsesopgave, som skal sikre og understøtte betydningsfulde uddannelsesaktiviteter og fortsat udvikling af en skole, som uddanner de bedste elever til velfærdssektoren? Vil du være med til at gøre en forskel for unge uddannelsessøgende elever og kursister? Så er du måske én af de nye chefer, vi søger i forbindelse med en ny organisering på vores skole.

Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsuddannelser samt efter-/videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område primært i Randers, på Djursland og i Favrskov. Skolen arbejder tæt sammen med de omliggende kommuner, Region Midt, de faglige organisationer og andre uddannelsesinstitutioner.

Randers Social- og Sundhedsskole har en stærk faglig tradition for en progressiv pædagogisk udvikling med udgangspunkt i pædagogisk ledelse samt et blik for den enkelte elev og dennes erhvervsfaglige dannelse og personlige udvikling. Alt det, der til sammen, skaber et spændende og ambitiøst erhvervsfagligt uddannelsesmiljø, som alle elever profiterer og udfordres af. Det ønsker skolen fortsat at være kendt for samtidig med, at vi investerer i udvikling og digitalisering for at højne den faglige og uddannelsesmæssige kvalitet og opbygge endnu stærkere faglige læringsmiljøer i tætte lokale, regionale og nationale samarbejder.

Randers Social- og Sundhedsskole har været igennem en proces det sidste år, hvor man har skullet gentænke organisationen. Dette skal primært ses i lyset af en nationalpolitisk beslutning om en regulering af elevantallet til skolen, som har betydet, at skolens aktivitetsniveau er faldet med omkring 20 % i det sidste år med en deraf afledt personalemæssig tilpasning af organisationen.

Det betyder, at ledelsesorganiseringen skal tilpasses for i bedre grad at understøtte skolens nuværende størrelse og sikre en endnu mere dynamisk organisation. Det er derfor besluttet at nedlægge nuværende uddannelseslederstillinger og i stedet etablere en strategiske chefgruppe, som supplerer den nuværende direktion med 3 nye chefstillinger.

Indholdet i stillingerne understøtter skolens uddannelsesaktiviteter men er også sammensat til at understøtte skolens nye strategi 2018-2020, som sætter retningen for skolen i de kommende 2 år. Skolens uddannelsesmæssige, pædagogiske og udviklingsmæssige linje skal skærpes, lige som fundamentet under den strategiske chefgruppe skal gøres stærkere. Der er et stærkt behov for at arbejde mere struktureret på tværs af skolens uddannelser og aktiviteter – til glæde for de elever, skolen er skabt for at uddanne på højest mulige niveau.

De nye chefer vil blive en del af skolens strategiske chefgruppe og vil referere til skolens direktør. Cheferne får en væsentlig rolle i den kommende proces med reorganisering af skolen samt realisering og virkeliggørelse af strategi 2018-2020.

Generelt for alle 3 stillinger er, at vi ønsker kandidater med erfaring fra det strategiske ledelsesniveau, gerne fra en uddannelsesinstitution eller anden offentlig institution. 

Du kan læse mere om stillingerne i de specifikke stillingsbeskrivelser, som du finder under hvert opslag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende statslig overenskomst, Lønramme 35, Skalatrin 48, hertil kommer funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Stillingen er på 37 timer og er uden øvre arbejdstid. Der må påregnes prøvetid i de første tre måneders ansættelse.

Tiltrædelse sker snarest muligt eller senest d. 1. februar 2018. Afdelingen har aktiviteter i både Grenå og Randers, men primære arbejdssted er Randers.

Ansøgning
Ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring), skal være skolen i hænde senest tirsdag den 28. november 2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 5. december, torsdag den 7. december og fredag den 8. december i Randers.

I forbindelse med afholdelse af 2. samtale vil ansøgerne skulle gennemføre test i samarbejde med Mercuri Urval, og der vil blive indhentet referencer.

Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte direktør Maria Dyhrberg Rasmussen på tlf. 6196 0642, hvis du ønsker stillingsopslaget uddybet.

Skolens nye organisationsdiagram og udkast til strategi 2018-2020 kan rekvireres hos direktionssekretær Anni Graversen på agr@sosuranders.dk