Bestyrelse

Bestyrelsen er formelt skolens øverste organ. Det betyder, at bestyrelsen fastlægger skolens budget, godkender skolens regnskab, beslutter handlingsplaner for øget gennemførelse, skolens strategi og andre strategiske beslutninger.

Der afholdes fast 4 årlige møder. Hertil kan komme ekstraordinære møder.

 

Bestyrelsens medlemmer

 

2 selvsupplerende medlemmer
Poul Søe Jeppesen (formand), direktør for Aalborg Handelsskole
Hanne Nielsen, socialchef i Norddjurs Kommune

 

2 repræsentanter for FOA
Inge Revsbæk Rasmussen (næstformand), sektorformand hos FOA Randers
Karin Mathiesen, FOA Randers

 

1 repræsentant for Randers Kommune
Helle Skøtt

 

1 repræsentant for Norddjurs kommune
Helle Thomsen

 

1 repræsentant for Syddjurs/Favrskov kommuner
Eva Damsgaard

 

1 repræsentant for Region Midt
Marianne Carøe, Regionsrådsmedlem

 

2 medarbejderrepræsentanter
Gitte Risgaard Sørensen, underviser
Sofie Qvortrup, pædagogisk supporter
 

 

Tilforordnet
Claus Engsted, økonomichef på Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet
Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør for Randers Social- og Sundhedsskole

Andre vigtige dokumenter

Her finder du skolens vedtægter, forretningsorden og direktørens resultatlønskontrakt.

 

Forretningsorden

Vedtægter

Resultatlønskontrakt 2018

Evaluering - resultatlønskontrakt 2016

Evaluering - resultatlønskontrakt 2017

 

Skolens vedtægter er senest godkendt af Undervisningsministeriet d. 6. oktober 2009