Strategi 2016-2018

I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen arbejder for at opfylde de fire ministermål i EUD-reformen:

  • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25% i 2020 og 30% i 2025)
  • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (mindst 60% i 2020 og 67% i 2025)
  • Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Det kræver et endnu stærkere fokus på samarbejdet med grundskolen, så flere unge får lyst til en erhvervsuddannelse. Derfor vil vi også i den kommende periode arbejde tæt sammen med øvrige de erhvervsskoler om brobygning, EUD10 og forskellige tilbud til grundskolen.

Samarbejdet med jobcentrene fortsætter for at kvalificere de unge og voksne, der mangler forudsætninger for at begynde en erhvervsuddannelse.

I dag ved vi, hvordan læreprocesser skal tilrettelægges pædagogisk, så elevens udbytte af undervisningen bliver så optimalt som muligt. I de kommende år vil vi skulle arbejde ud fra den viden, der findes på det pædagogiske område for at skabe effektive og optimale læreprocesser. Det vil kræve fælles planlægning af undervisningen og videndeling på tværs af uddannelserne.

Det er endnu usikkert, hvilken form for styring af antallet af uddannelser, der kommer til at afløse den nuværende tre-partsaftale, men vi vil gennem samarbejdet med regionen og kommunerne sikre, at der er den kvalificerede arbejdskraft, som kommunerne og regionen har behov for.

Vilkår

Skolen vil i den kommende strategiperiode modtage færre ressourcer til at løse opgaverne. Det vil kræve skarpe prioriteringer, hvor målet med at være værdiskabende for eleverne aldrig må tabes af syne.

I de kommende år, skal vi finde de mest effektive måder at drive skole på og samtidigt opnå det bedst mulige resultat for eleverne.

Vores strategi forsøger at stille skarpt på det væsentlige spørgsmål:

Hvordan kan vi levere endnu bedre undervisning i et trygt læringsmiljø og samtidigt udvikle skolen, undervisningen og medarbejderne for færre ressourcer?

Læs hele vores strategi på området