Undervisningen på Randers Social- og Sundhedsskole veksler mellem teori og praksis

På Randers Social- og Sundhedsskole lægger vi vægt på praksisnær undervisning. Det gælder også i de perioder, hvor du som elev eller kursist modtager undervisning inde på skolen, hvor vi hele tiden stiler mod at koble teori med praksis. På den måde sikrer vi, at din viden og læring er relevant og direkte anvendelig i virkeligheden.

Vores skoler i Randers og Grenå er begge indrettet til at rumme vidt forskellige og meget varierede undervisningsformer. Det betyder, at du som elev eller kursist for eksempel vil kunne få skemalagte timer i følgende lokaler:

  • Værkstedet
  • Musiklokalet
  • Skolekøkkenet
  • Klasselokalerne
  • Grupperummene
  • Skolegården
  • Biblioteket
  • Festsalen
  • Bevægelseslokalet
  • Simulationsrummet

 

Vores simulationsrum er nogle helt særlige undervisningslokaler, som vi er meget stolte af. Lokalerne er indrettet med det ypperste udstyr og ny teknologi inden for velfærdssektoren. Med hospitalssenge, diverse hjælpemidler og højteknologiske simulationsdukker kan vi derfor tilbyde særdeles virkelighedstro rammer for undervisning i livskvalitet. 

Læs mere om fagene på de forskellige uddannelser her:

Grundforløb 1

Grundforløb 2 SOSU

Grundforløb 2 Pædagogisk assistent

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent

Pædagogisk assistent

EUX Velfærd