EUV Pædagogisk assistent-uddannelsen

Når skolen modtager din ansøgning til Grundforløb 2, laver vi en realkompetencevurdering og afgør, hvilket uddannelsesforløb du skal følge. Du skal søge ind på Grundforløb 2 for at blive realkompetencevurderet, uanset hvor meget erhvervserfaring, du har.

Hvad er en realkompetencevurdering?
Realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine kompetencer i relation til den uddannelse, du søger. Skolens uddannelsesvejledere foretager en vurdering af de kompetencer, du allerede har fra tidligere arbejde, uddannelse, kurser, udenlandsophold, frivilligt arbejde og/eller fritidsarbejde.

På baggrund af din ansøgning vurderer vi, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af uddannelsesforløbet og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Du vil bliver inddraget i det omfang, der er brug for yderligere oplysninger og dokumentation.


Der er tre EUV-uddannelsesforløb.

EUV 1

For dig, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.

Du skal kunne dokumentere erfaring inden for minimum ét af de følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

 • Pædagogmedhjælper
 • Kommunal dagplejer
 • Omsorgsmedhjælper
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder

Du skal også kunne dokumentere:

 • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • At have indgået i et pædagogisk team

Du skal derudover have gennemført et 12-timers førstehjælpskursus og kursus i brandbekæmpelse. Skolen tilbyder kurserne - Læs mere om kurserne.

Hvis du opfylder alt dette og har en uddannelsesaftale, kan du starte direkte på hovedforløbet og få merit for praktik. Uddannelsesforløbet vil indeholde 42 ugers teoriundervisning.

EUV 2

For dig, der opfylder adgangskravene til at kunne søge ind på Grundforløb 2, men har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring.

Du skal kunne dokumentere din erhvervserfaring med nedenstående arbejdsområder, hvis du ønsker godskrivning af praktik.

 • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • At have indgået i et pædagogisk team

Godskrivning af praktik

Hvis du har arbejdet i

 • Dagplejen
 • Daginstitution
 • Skoleområdet inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklub
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

kan du få afkortet din praktik

 • Arbejdet 6-12 måneder - praktik afkortes med 3 måneder
 • Arbejdet 13+ måneder - praktik afkortes med 6 måneder

EUV 3

For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring. Du skal følge det samme uddannelsesforløb som unge under 25 år, dvs. Grundforløb 2.