Grundforløb 1 - mennesker, pleje og pædagogik

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden.

Her får du mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder i forhold til din videre uddannelse. Efter grundforløb 1 kan du søge ind på grundforløb 2 SOSU eller grundforløb 2 PAU her på skolen.

 

På grundforløb 1 er erhvervsfagene inddelt i temaer:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt 

 

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 1 HER

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 1 starter den 6.august 2018. Vi starter hold i Randers og Grenaa.

Ansøgningsfrist: 13. juni 2018.

Optagelsesprøvesamtaler: 27. og 28. juni 2018

Søg ind på Grundforløb 1

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. 

Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 1? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

Datoer 

Optagelsesprøver, Grundforløb 1, august 2018:

 • 27. og 28. juni 2018

Optagelsesprøver, Grundforløb 2 SOSU, maj 2018:

 • 25. og 26. april 2018 

Optagelsesprøver, Grundforløb 2 SOSU, oktober 2018:

 • 10. og 11. september 2018

Optagelsesprøver, Grundforløb SOSU og PAU, januar 2019:

 • 5. og 6. december 2018

 

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35 

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 1 har du erhvervsfag, valgfag og grundfag.

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt

Valgfagene er:

 • Engelsk
 • Støttefag
 • Bonusfag

Grundfaget er dansk.

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag.

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført grundforløb 1, er du mere afklaret om, hvad du gerne vil uddanne dig til. Du er parat til at starte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 kan være dit første skridt på vejen til en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.  På længere sigt kan du måske gå videre på en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejerske, farmakonom eller fysioterapeut.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1

Du skal søge ind på grundforløbet via optagelse.dk.

Du logger på med dit Unilogin. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive med deres Nem-ID.

Hvis du er under 18 år, skal du også have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, som skal vedlægges uddannelsen.

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

 

Søg ind på Grundforløb 1

Har du spørgsmål?